Footer

En Footer er det område der vises i bunden af din butik. Footeren er typisk ens for alle dine sider.

For at ændre i din Footer skal du se her.

Journal -> Skins -> Aktivt skin -> Footer

Ved at klikke på det blå ikon for du mulighed for at ændre i den aktive Footer

Herefter vil du se selve opbygningen af Footeren.

Footeren er opbygget af moduler

I området der hedder Builder har du mulighed for at åbne de forskellige områder og opdaterer indholdet.
Det kan eksempelvis være Copyright der skal ændres.

Tryk på det lille blyant ikon - det vises når du holder musen over modulet.

Her får du mulighed for at ændre indholdet på samme måde som i de øvrige moduler der bruges i Footeren