Forside

Her kan du læse hvordan du vedligeholder din forside.

Forsiden er opbygget af moduler

Har du et forsidedesign der indeholder et banner / Slider modul, så læs herunder hvordan skifter denne.

Journal -> Layouts -> Home.

Her vælges det modul der indeholder dit banner.

Inde i selve modulet har du mulighed for at indsætte flere billede, tekster og placering af disse.